بیلبورد <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;">تبلیغات محیطی (Outdoor Advertising) به چه میگویند؟</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;">بدون شک وقتی سخن از <strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;">تبلیغات محیطی</strong> به میان می آید، اولین چیزی که به ذهن مخاطب خطور می کند یک بیلبورد بزرگ و رنگارنگ است. اگرچه این <strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;">بیلبوردها</strong> را می توان بخشی از تبلیغات محیطی دانست، این گونه تبلیغات هر چیزی از <strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;">تبلیغات</strong> روی بدنه ی اتوبوس ها و تاکسی ها گرفته تا کیوسک های تلفن را نیز شامل می شوند. در حقیقت، قدمت تبلیغات محیطی به خیلی قبل تر از آنچه فکر می کنید برمی گردد. مصریان قدیم که اسناد تجاری و صورت حساب های مالی را روی دیوارها ترسیم می کردند نیز در واقع از تکنیک تبلیغات محیطی برای انتقال پیام خود بهره می بردند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"></p><blockquote style="box-sizing: border-box; padding: 0px 20px 0px 0px; border-width: 0px 5px 0px 0px; border-top-style: initial; border-right-style: solid; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-color: rgb(46, 163, 242); border-image: initial; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; quotes: none; color: rgb(102, 102, 102); font-family: bigtheme-san; text-align: center;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; line-height: 1.8em; text-align: justify;">کسی نمی تواند بیلبوردها یا تبلیغاتی که روی بدنه ی تاکسی ها یا روی کیوسک های تلفن به نمایش درآمده اند را خاموش کند.<br style="box-sizing: border-box;" />یکی از مزایای استفاده از تبلیغات محیطی آن است که برخلاف سایر روش ها، تبلیغات محیطی نیازی ندارند که برای نمایش از کاربران کسب اجازه کنند. در حقیقت کاربر چاره ای جز دیدن پیام ندارند. پس می توان نتیجه گرفت که تبلیغات محیطی از تاثیر زمانی بالاتری روی کاربران نسبت به سایر روش ها برخوردارند.</p></blockquote><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;">تبلیغات محیطی تاثیر بسزایی دارند زیرا:</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;">1.<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;">تبلیغات محیطی توجه مخاطب را جلب می کنند:</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;">تبلیغات محیطی اغلب در ابعاد وسیع به نمایش در می آیند و خلاقانه و رنگارنگ هستند. این واقعیت که این گونه تبلیغات جایگاه مستقل خود را دارند و مجبور نیستند با تبلیغات دیگر رقابت کنند سبب می شود از تاثیر بیشتری برخوردار باشند و بیشتر به چشم بیایند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;">2.<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;">تبلیغات محیطی امکان دسترسی به طیف گسترده تری از مخاطبان را امکان پذیر می سازد:</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;">تبلیغات محیطی گزینه ی مناسبی برای شرکت هایی هستند که درصدد دستیابی به مخاطبان بیشترند. از آن جا که اینگونه تبلیغات در ملاء عام نمایش داده می شوند، امکان دسترسی به گروه هایی از مخاطبان را میسر می سازند که در غیر این صورت دسترسی به آنها به آسانی میسر نیست. مانند جوانان یا مدیران ارشد اجرایی که وقت تماشای تلویزیون یا فرصت حضور در رسانه های اجتماعی آنلاین را پیدا نمی کنند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;">  3.تبلیغات محیطی مقرون به صرفه است:</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;">در مقایسه با روش های تبلیغاتی دیگر، تبلیغات محیطی اغلب بازده سرمایه گذاری (ROI) بیشتری به دست می دهد. هر چه بیشتر در تبلیغات محیطی سرمایه گذاری کنید، برگشت سرمایه تان بیشتر خواهد بود. این به سبب آن است که شما امکان دسترسی به مخاطبان بیشتری را می یابید که ملزم به دریافت پیام شما هستند. در صورتی که طراحی و پیام تبلیغاتی شما مناسب باشد، دلیلی برای رد تبلیغ شما از سوی مشتریان احتمالی وجود نخواهد داشت.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;">4.<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> تبلیغات محیطی فرایند تصمیم گیری خرید مشتریان را تحت تاثیر قرار می دهند:</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;">به نقل از پورتال APN <strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;">هفتاد درصد</strong> تصمیمات خرید در بیرون مغازه ها و مراکز خرید اخذ می شود. با نمایش تبلیغات خود در یک فضای استراتژیک می توانید بر تصمیم مشتری برای خرید محصول تاثیر بگذارید. <strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;">تبلیغات محیطی</strong> سیر تصمیم گیری برای خرید را تحت الشعاع قرار داده و مشتری را به اتخاذ تصمیم خرید ترغیب می کنند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;">5. تبلیغات محیطی داده های فوری بهتری را به دست می دهد:</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;">از آنجا که زمان زیادی از آغاز بکارگیری بیلبوردهای تبلیغاتی می گذرد، داده های اطلاعاتی خوبی در خصوص اثربخشی تبلیغات بیلبوردی به ثبت رسیده است.</p><blockquote style="box-sizing: border-box; padding: 0px 20px 0px 0px; border-width: 0px 5px 0px 0px; border-top-style: initial; border-right-style: solid; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-color: rgb(46, 163, 242); border-image: initial; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; quotes: none; color: rgb(102, 102, 102); font-family: bigtheme-san; text-align: center;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; line-height: 1.8em; text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;">۷۱٪ از ترددکنندگان</strong>، بیلبوردهایی را که دیده اند به خاطر دارند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; line-height: 1.8em; text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;">۳۱٪ از افراد</strong> طی همان هفته ای که <strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;">بیلیورد تبلیغاتی</strong> را برای اولین بار مشاهده کرده اند به فروشگاه مورد نظر مراجعه می کنند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; line-height: 1.8em; text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;">۲۴٪ از افراد</strong> درهمان روزی که <strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;">بیلبورد تبلیغاتی</strong> را برای اولین بار مشاهده کرده اند به فروشگاه مورد نظر مراجعه می کنند.</p></blockquote><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;">آماری از این قبیل می تواند توجیه خوبی برای تصمیم به سرمایه گذاری در تبلیغات محیطی باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;">داده های دیگری نیز وجود دارند که می توانید با استفاده از آن ها از هدف قرار دادن مخاطبان مد نظر خود اطمینان حاصل کنید. شما با بهره گیری از اطلاعات مربوط به الگوهای ترافیکی می توانید به بالاترین درصد بازدیدکنندگان دسترسی پیدا کنید. با استناد به داده های حاصل از اطلاعات موقیعت مکانی جمعیت می توانید مطمئن شوید که مخاطبان مورد نظر شما از مقابل بیلبورد شما خواهد گذشت. تمام این اطلاعات دست به دست هم می دهند تا با ایجاد یک فضای ایده آل، تبلیغ شما به بهترین نحو ممکن در معرض دید قرار گیرد. مزیت بیشتر این است که این داده ها به طور مداوم به روز می شوند و می توانید به کمک آن ها اثربخشی تبلیغات خود را در راستای دستیابی به اهداف فروش تحلیل کنید. نرخ هایی که تعداد دفعات کلیک کردن روی تبلیغات آنلاین را نشان می دهند، نمی توانند نمایشگر واضحی از این که آیا تبلیغ شما به مخاطب مد نظر رسیده است یا خیر باشند. زیرا صرف نظر از تصمیم کاربر به کلیک کردن یا نکردن روی تبلیغ آنلاین، جمع آوری اطلاعات در خصوص این که دقیقا چه کسی تبلیغ شما را می بیند بسیار دشوار است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> 6.مردم نمی توانند تابلوهای تبلیغاتی را نادیده بگیرند :</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;">در این عصر اشباع دیجیتالی، حساسیت مردم نسبت به تبلیغات آنلاین از بین رفته است. آنها به محض ظاهر شدن یک تبلیغ روی صفحه، آن پنجره را می بندند یا با بی صبری انتظار می کشند تا دکمه ی “skip ad” پدیدار شود و روی آن کلیک کنند. با این حال ، بیلبوردها آن قدر متفاوت هستند که هنوز در نظر مردم چشم نواز جلوه می کنند. با طراحی مناسب بیلبورد، می توان توجه ترددکنندگان را جلب کرد و درک پیام تبلیغاتی بالا روی بیلبورد هم بیش از یک لحظه طول نخواهد کشید. رانندگانی که به سرعت در مسیر بزرگراه ها در حال رانندگی هستند، تنها فرصت انداختن یک نگاه سریع و اجمالی به بیلبورد را دارند. شما می توانید با لحاظ کردن این نکته در طراحی بیلبورد، نه تنها شانس دیده شدن بیلبوردتان را بیشتر کنید بلکه احتمال این که مخاطب متوجه پیام تبلیغاتی تان بشود و به آن عمل کند را نیز افزایش دهید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;">براساس مطالعه ی انجام گرفته توسط کمپانی نیلسن، اکثر افرادی که متوجه بیلبوردها می شوند، حداقل هر از گاه، به پیام آن هم نگاه می کنند واحتمال اینکه ذهن چنین افرادی درگیر <strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;">تبلیغ</strong> شود، یعنی آن را به یاد بیاورند و پیام تبلیغاتی را به کار ببندند، ۵۰ درصد بیش از سایرین است.</p><blockquote style="box-sizing: border-box; padding: 0px 20px 0px 0px; border-width: 0px 5px 0px 0px; border-top-style: initial; border-right-style: solid; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-color: rgb(46, 163, 242); border-image: initial; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; quotes: none; color: rgb(102, 102, 102); font-family: bigtheme-san; text-align: center;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; line-height: 1.8em; text-align: justify;">شرط این کار این است که بیلبوردی بسازید که به چشم بیاید. با طراحی بیلبورد و انتخاب پیامی جذاب و متفاوت، خواهید توانست تجربه ای را برای مردم رقم بزنید که به راحتی فراموش نمی شود. مطمئن شوید شیوه ای که برای تبلیغ برند خود انتخاب می کنید، برای رانندگانی که دارند به سرعت از مقابل بیلبوردتان می گذرند منحصر به فرد، به یاد ماندنی وقابل فهم باشد. شما برای اثرگذاری در مخاطب زمان محدودی دارید، پس باید از تک تک ثانیه ها استفاده کنید.</p></blockquote><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;">صحبت از تبلیغات محیطی به صورت نظری یک موضوع است، اما دیدن این که چطور امروزه اینگونه تبلیغات به طور عملی به کار گرفته می شوند و چگونگی بهره وری یک شرکت از آن ها موضوع دیگری است. به نقل از وبسایت <strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;">entrepreneur.com </strong>، قسمت استراتژی بازاریابی کمپانی Cracker Barrel ، بخش قابل توجهی از بودجه ی خود را (۴۹٪) به تبلیغات محیطی اختصاص داده است. دلیل این امر، نتیجه بخش بودن اینگونه تبلیغات عنوان شده است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;">چگونه می توانید تاثیر تبلیغات محیطی را بیشتر کنید ؟</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;">اکنون که از چگونگی اعمال تبلیغات محیطی برای یک برند آگاه شدید، وقت آن رسیده که ببینید چگونه می توانید از این تبلیغات استفاده کنید. در اینجا لازم است چند نکته ی مهم را به خاطر بسپارید:</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;">آن چه در حال حاضر وجود دارد و در حال بکارگیری است را بررسی کنید.</strong> <strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;">کدام یک از برندها فعالیت های بیلبوردی موفقی دارند؟</strong> دلیل موفقیتشان چیست؟ آیا می توانید از آموزه های آن ها استفاده کنید و در استراتژی های خود به کار ببندید؟</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;">رفت و آمدهای مکرر بین منزل و محل کار هنوز امری متداول است</strong>. با وجود افزایش میزان کار در منزل از طریق کامپیوتر و غیره، هنوز هم بیشتر افراد در دفتر اداری به کار مشغولند. این افراد را می توان مخاطبان بیلبورد شما محسوب کرد که بارها و بارها از مقابل تبلیغ شما عبور می کنند. می توانید درباره ی چگونگی و طول متوسط مدت رفت و آمد در منطقه ی خود تحقیق کنید. دانستن الگوی رفت و آمد مخاطبان این امکان را به شما می دهد تا بیلبوردهای تان را در شلوغ ترین مناطق با بالاترین تراکم مردمی به پا کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;">به یاد داشته باشید که هنوز می توانید از گزینه های دیجیتالی در قالب سنتی استفاده کنید. استفاده از فناوری دیجیتال در یک بیلبورد تبلیغاتی با نمایش سریع یک تبلیغ آنلاین روی صفحه یکی نیست.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 1em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(249, 249, 249); font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-family: bigtheme-san; line-height: 1.8em; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;">ایده های خلاقانه ، طراحی منحصر بفرد ، برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از آنالیز نقاط پرترافیک ، پیاده سازی دقیق کمپین،  مانیتورنیگ شبانه روزی با بهره گیری از بروز ترین پلتفرم ها، از جمله خدماتی است که همکاران متخصص ما در کوشا در این بخش به مشتریان خود در سراسر ایران ارائه می نمایند تا به بهترین نحو، با صرف کمترین هزینه نام برند را در ذهن مخاطب حک کنند به نحوی که منجر به خلق ارتباطی ماندگار گردد.</p><p><br /></p>